Pomiar przepływu i ciśnienia

Pomiar przepływu i ciśnienia sieci sprężonego powietrza jest podstawą do analizy poboru powietrza przez poszczególne obszary produkcyjne, do identyfikacji obszarów zagrożonych wyciekami oraz gwałtownymi zmianami przepływu i ciśnienia. Pozwala na analizę miejsc powstawania kosztów i na przygotowanie pod ciągły monitoring efektywności poboru i produkcji powietrza.

Oferujemy:
 • pomoc w doborze przepływomierzy,
 • przygotowanie projektów opomiarowania,
 • pomiary audytowe.

Pomiar przepływu

Pomiar audytowy to rejestracja na jednej osi czasu przepływu i ciśnienia w sieci oraz łącznych zużywanych m3. Wykonywany jest precyzyjnymi przepływomierzami termicznymi VP Instruments: kalibrowanymi na sprężonym powietrzu. Przepływomierze dostarczane są wraz ze świadectwem kalibracji. Urządzenia opracowane są z pomocą specjalistów z jednej z najlepszych na świecie uczelni technicznych tzn. Uniwersytetu Technicznego w Delft: www.vpinstruments.com

Raport po pomiarach przepływu obejmuje:

 • wykresy i dane dotyczące przepływu i ciśnienia,
 • wyniki pomiarów np. z 7 dni, prezentowane na jednej osi czasu dla wymaganych punktów pomiarowych jednocześnie,
 • interpretację danych,
 • zalecenia poaudytowe.

Przepływomierz powietrza suchego FlowScope M

2-częściowy przepływomierz termiczny z opatentowaną, innowacyjną metodą re-kalibracji. Montowany w rurociągu w przygotowanych króćcach pomiarowych.

Zastosowania
 • audyty systemów sprężonego powietrza,
 • pomiar strony odbiorczej,
 • podliczniki sprężonego powietrza dla indywidualnych konsumentów,
 • pomiar przepływu w obu kierunkach.
Karta katalogowa
Podstawowe cechy
Dane techniczne
 • pomiar przepływu, ciśnienia i temperatury oraz sumator,
 • wyjścia: Ethernet, RS485, 4..20 mA/impulsowe/alarm, USB
 • opcjonalny, zintegrowany wyświetlacz i rejestrator pomiarów
 • opcjonalny pomiar przepływu w obu kierunkach
VPFlowScope rysunek
VPFlowScope M

Przepływomierz powietrza suchego VPFlowScope

VPFlowScope mierzy przepływ masowy, temperaturę oraz ciśnienie równocześnie. Jest doskonałym narzędziem do prowadzenia audytów. Opcjonalny, jasny i czytelny wyświetlacz dostarcza w czasie rzeczywistym informacji na temat mierzonych wartości, a dzięki wbudowanej pamięci rejestracja danych jest równie łatwa co wykonanie zdjęcia.

Zastosowania
 • audyty systemów sprężonego powietrza,
 • pomiar strony odbiorczej,
 • podliczniki sprężonego powietrza dla indywidualnych konsumentów,
 • pomiar przepływu w obu kierunkach,
 • pomiar sprężonego powietrza, azotu, dwutlenku węgla, argonu: każdego suchego i obojętnego gazu.

Oferujemy przepływomierze VPFlowScope zarówno do powietrza uzdatnionego jak i nieuzdatnionego. Oba te typy są w pełni kompatybilne z uniwersalnym wyświetlaczem.

Karta katalogowa
Podstawowe cechy
Dane techniczne
 • pomiar przepływu, ciśnienia i temperatury oraz sumator,
 • wyjścia: RS485, 4..20 mA/impulsowe,
 • opcjonalny, zintegrowany wyświetlacz i/lub rejestrator pomiarów,
 • opcjonalny pomiar przepływu w obu kierunkach.
VPFlowScope rysunek
VPFlowScope

Przepływomierz powietrza mokrego VPFlowScope dP

Przepływomierz VPFlowScope dP został zaprojektowany do pomiarów powietrza mokrego. Przy odpowiedniej instalacji może posłużyć do opomiarowania powietrza tuż za sprężarką. Przepływomierze VPFlowScope dP i VPFlowScope są ze sobą w pełni kompatybilne, co oznacza, że montaż i stosowanie jest tutaj równie proste i nie wymaga dodatkowego szkolenia.

Typowe zastosowania
 • mokre, nieuzdatnione sprężone powietrze,
 • wysoka temperatura do 150 °C,
 • wysoka prędkość przepływu (szczególnie dla zbyt małych średnic rurociągów).
Karta katalogowa
Podstawowe cechy
Dane techniczne
 • pomiar przepływu, ciśnienia i temperatury oraz sumator,
 • wyjścia: RS485, 4..20 mA/impulsowe,
 • opcjonalny zintegrowany wyświetlacz i/lub rejestrator pomiarów.
VPFlowScope dP rysunek
VPFlowScope dP

Przepływomierz powietrza suchego VPFlowScope inline

VPFlowScope in-line mierzy przepływ masowy, temperaturę i ciśnienie, czyli kluczowe dane dla zarządzania gospodarką energetyczną sprężonym powietrzem.

Opcjonalny wyświetlacz dostarcza informacji w czasie rzeczywistym. W modelu z wbudowanym rejestratorem danych, rejestracja i zgrywanie danych nie jest trudne.

VPFlowScope in-line to znakomite narzędzie do pomiaru sprężonego powietrza, alokacji kosztów i do monitoringu strat ciśnienia. Połączenie pomiaru przepływu, ciśnienia i temperatury zapewnia kluczowe dane na temat rzeczywistego zużycia energii, efektywności sieci dystrybucji i potencjalnych oszczędności. Zawiera wszystkie dane do podejmowania właściwych decyzji.

Typowe zastosowania
 • pomiar zużycia,
 • podział kosztów,
 • podliczniki sprężonego powietrza dla indywidualnych konsumentów,
 • opcjonalny pomiar przepływu w obu kierunkach.
 • kontrola szczelności,
 • pomiar powietrza, azotu, dwutlenku węgla, argonu: wszelkich suchych gazów, które nie powodują korozji gaz.
Karta katalogowa
Podstawowe cechy
 • pomiar przepływu, ciśnienia i temperatury oraz sumator,
 • wyjścia: RS485, 4..20 mA/impulsowe, USB w modelach z wyświetlaczem,
 • opcjonalny, zintegrowany wyświetlacz i/lub rejestrator pomiarów,
 • opcjonalny pomiar przepływu w obu kierunkach.
VPFlowScope-inline

Przepływomierz powietrza mokrego TRX

Przepływomierz do montażu za sprężarką w dobrej cenie dla rurociągów od DN25 do DN80 na małe średnice w bardzo dobrej cenie.

Typowe zastosowania
 • pomiar powietrza mokrego i zanieczyszczonego,
 • podział kosztów,
 • pomiar dwukierunkowy.
Karta katalogowa
Podstawowe cechy
PDF
 • pomiar przepływu i ciśnienia,
 • wyjścia: 4..20 mA przełączalnie z RS485 i impulsowym.
TRX

S401 Czujnik przepływu i zużycia sprężonego powietrza i gazów (typ wstawienia)

Przepływomierz sprężonego powietrza, podobnie jak S401, jest potrzebny w prawie każdym układzie sprężonego powietrza. Pomaga w monitorowaniu systemu sprężonego powietrza, a w końcu pomaga w omijaniu systemu i oszczędzaniu kosztów. Przepływomierz sprężonego powietrza S401 został zaprojektowany tak, aby był łatwy w użyciu, niedrogi i oferuje szeroki zakres pomiarowy. Ułatwia to wybór odpowiedniego przepływomierza, S401, który pasuje do Twoich potrzeb.S401 to przepływomierz masowy termiczny, oparty na swojej zasadzie pomiaru, który nie jest wymagany do kompensowania ciśnienia i temperatury sprężonego powietrza, więc nie potrzebujesz żadnych dodatkowych instalacji pomiarowych do pomiaru przepływu i zużycia.| Ze względu na przepływ masowy termiczny przepływomierz doskonale nadaje się do stosowania w każdym innym gazie jako azot lub wiele innych gazów technicznych. Technologia czujników S401 oferuje wysoką rozdzielczość i wysoką częstotliwość próbkowania, co skutkuje bardzo szybkim i precyzyjnym pomiarem. Przepływomierz jest w stanie zapisać dwie krzywe kalibracyjne, dzięki czemu czujnik może być stosowany w dwóch różnych gazach bez utraty dokładności. Opcjonalny kolorowy wyświetlacz ma na celu wyświetlenie wszystkich zmierzonych wartości, takich jak rzeczywisty przepływ i całkowite zużycie.|Jednocześnie wyświetlacz może być używany do zarządzania ustawieniami czujnika, takimi jak średnica rury, typ gazu lub ustawienia wyjścia. Przepływomierz S401oferuje dwie różne opcje wyjścia sygnału. Nie można go wyposażyć w izolowane wyjście analogowe i impulsowe, aby odczytać przepływ sprężonego powietrza i całkowite zużycie sprężonego powietrza. Alternatywnie można użyć interfejsu MODBUS RTU, aby uzyskać dostęp do wszystkich zmierzonych wartości za pośrednictwem interfejsu cyfrowego. Ponieważ przepływomierz można łatwo zainstalować za pomocą standardowego zaworu kulowego, można go łatwo wyjąć w celu kalibracji bez wyłączania systemu sprężonego powietrza.| Różne ustawienia, takie jak typ gazu, jednostka przepływu, normy referencyjne, mogą być ustawione fabrycznie zgodnie z własnymi potrzebami. Jeśli jest to konieczne, aby zmienić ustawienia na miejscu, możesz skorzystać z naszej bezpłatnej aplikacji na telefon komórkowy S4C-FS na telefony z Androidem. Umożliwia to bezprzewodową zmianę ustawień na miejscu, w dotyku smartfona. Zarządzanie sprężonym powietrzem nigdy nie było łatwiejsze.

Oczywiście, jeśli są jakieś specjalne życzenia, jak niestandardowe zakresy przepływu lub różne rodzaje gazu, prosimy o kontakt z nami.|

To wszystko sprawia, że przepływomierz sprężonego powietrza S401 jest najlepszym czujnikiem dopasowanym do Twojego zastosowania.

Karta katalogowa
Podstawowe cechy
 • Termiczny przepływomierz sprężonego powietrza
 • Mierzy przepływ i całkowite zużycie
 • Czujnik typu wkładania do elastycznych instalacji pod ciśnieniem
 • Dwie krzywe kalibracji można zapisać w pamięci wewnętrznej czujników
 • Dzięki dwóm krzywym kalibracji czujnik może być stosowany z najwyższą precyzją w dwóch różnych gazach
 • Dzięki zintegrowanemu wyświetlaczowi użytkownicy mogą zobaczyć rzeczywisty przepływ i całkowite zużycie
 • Klasa ochrony IP65 zapewnia solidną ochronę w trudnym środowisku przemysłowym
 • Izolowane wyjścia analogowe i impulsowe lub wyjście MODBUS RTU
 • Bardzo szybki czas reakcji, wysoka precyzja i szeroki zakres pomiarowy
 • Średnice rur od 1?... 12? - pozostałe na życzenie
 • Może być stosowany w prawie każdym gazie technicznym, nie tylko w sprężonym powietrzu
S401

S421 CZUJNIK PRZEPŁYWU I ZUŻYCIA SPRĘŻONEGO POWIETRZA I GAZÓW (INLINE-SENSOR)

Miernik przepływu i zużycia sprężonego powietrza S421 obejmuje szeroki zakres pomiarowy. Dzięki wysokiej rozdzielczości i szybkości próbkowania uzyskuje się bardzo szybki i precyzyjny pomiar. Montaż odbywa się przez wybrany odcinek pomiarowy, z gwintem R lub z przyłączem kołnierzowym. Czujniki są w stanie zapisać dwie krzywe kalibracyjne, dzięki czemu czujnik może być stosowany w dwóch różnych gazach bez utraty dokładności, na przykład można zmierzyć przepływ sprężonego powietrza, ale jednocześnie może być stosowany w azocie.|Opcjonalny kolorowy wyświetlacz ma na celu wyświetlenie wszystkich zmierzonych wartości, takich jak przepływ i zużycie całkowite. Jednocześnie wyświetlacz może być używany do zarządzania ustawieniami czujnika, takimi jak średnica rury, typ gazu lub skalowanie wyjścia analogowego. Czujnik oferuje dwie różne opcje wyjścia sygnału. Może mieć izolowane wyjście analogowe i impulsowe, aby odczytać przepływ i całkowite zużycie. Alternatywnie można użyć interfejsu MODBUS RTU, aby uzyskać dostęp do wszystkich zmierzonych wartości za pośrednictwem interfejsu cyfrowego.

Różne ustawienia, takie jak typ gazu, jednostka przepływu, normy referencyjne, mogą być ustawione fabrycznie zgodnie z własnymi potrzebami.|Jeśli jest to konieczne, aby zmienić ustawienia na miejscu, możesz skorzystać z naszej bezpłatnej aplikacji na telefon komórkowy S4C-FS na telefony z Androidem. Umożliwia to bezprzewodową zmianę ustawień na miejscu, w dotyku smartfona.Zarządzanie sprężonym powietrzem nigdy nie było łatwiejsze.

S421 to idealny miernik do monitorowania systemu sprężonego powietrza oraz pomiaru przepływu i zużycia sprężonego powietrza.

Karta katalogowa
Podstawowe cechy
 • Łatwe i niedrogie rozwiązanie czujników do pomiaru przepływu i zużycia sprężonego powietrza
 • Czujnik jest kalibrowany w sekcji pomiarowej, co pozwala na bardzo wysoką wydajność
 • Dwie krzywe kalibracji można zapisać w pamięci wewnętrznej czujników
 • Dzięki dwóm krzywym kalibracji czujnik może być stosowany z najwyższą precyzją w dwóch różnych gazach
 • Wyświetlana jest prędkość, natężenie przepływu, zużycie i temperatura
 • Klasa ochrony IP65 zapewnia solidną ochronę w trudnym środowisku przemysłowym.|
 • Izolowane wyjścia analogowe i impulsowe lub interfejs MODBUS/RTU
 • Pomiar termicznego przepływu masowego, niezależny od ciśnienia i temperatury
 • Bardzo szybki czas reakcji, wysoka precyzja i szeroki zakres pomiarowy
 • Dostępne rozmiary rur: DN15, DN20, DN32, DN40, DN50, DN65, DN80.
 • Bezproblemowa integracja z systemem sprężonego powietrza
 • Pasuje do Twoich potrzeb: dostępne są różne połączenia procesowe (gwint R, kołnierz EN 1092-1 lub kołnierz ANSI)
 • Wymienny moduł czujnika (łatwa wymiana czujników)
 • Opcjonalny kondycjoner przepływowy, nie ma potrzeby stosowania prostego wlotujuż.|
S421

S415/S418 CZUJNIK PRZEPŁYWU I ZUŻYCIA SPRĘŻONEGO POWIETRZA I GAZÓW

Przepływomierze termiczne SUTO S415 i S418 umożliwiają pomiar przepływu i zużycia sprężonego powietrza bezpośrednio w miejscu użytkowania. Są one zaprojektowane tak, aby były bezproblemowe zintegrowane z systemem sprężonego powietrza lub w aplikacji gazowej. Te wysoce ekonomiczne urządzenia pomogą poprawić wydajność układu sprężonego powietrza, jednocześnie zmniejszając zużycie sprężonego powietrza i koszty eksploatacji. Obie wersje są standardowo wyposażone w interfejs komunikacji bezprzewodowej, który pomaga użytkownikowi szybko i łatwo sprawdzić odczyty przepływomierza lub dostosować ustawienia za pomocą aplikacji przepływomierza SUTO.|

S415 najlepiej nadaje się do ogólnych prac procesowych, gdzie wymagany jest niski koszt i szeroki monitoring przepływu sprężonego powietrza, natomiast S418 idealnie sprawdza się w odległych lokalizacjach lub wysokiej dokładności pomiarów przepływu sprężonego powietrza dzięki wbudowanemu rejestratorze danych i opcjonalnemu ciśnieniu Wyczuwając.

Zarówno S415, jak i S418 oferują niedrogie i łatwe w instalacji rozwiązanie do monitorowania przepływu sprężonego powietrza.

Karta katalogowa
Podstawowe cechy
 • Termiczny przepływ masy bez konieczności kompensacji dodatkowe
 • Idealny do pomiaru przepływu i zużycia sprężonego powietrza
 • Ekonomiczny i niedrogi przepływomierz sprężonego powietrza - S415
 • Wysokowydajny miernik przepływu sprężonego powietrza - S418
 • Bezprzewodowy interfejs komunikacyjny do ustawień czujników
 • Dokładność do 1%
 • Różne wyjścia czujników: 4... 20 mA, Modbus RTU, M-Bus
 • Brak wymagań dotyczących rur prostych dzięki zintegrowanemu kondycjonowaniu przepływu
 • Brak pomiaru obejściowego, mierzy cały przepływ masy
 • Gwint wewnętrzny G ? DN8, DN15, DN20 lub DN25 (ISO 228-1)
 • S418 ze zintegrowanym rejestratorem danych i pomiarem ciśnienia
 • Możliwa kalibracja gazu rzeczywistego w 2 różnych gazach
S415

S418-V CZUJNIK PRZEPŁYWU I ZUŻYCIA PRÓŻNIOWEGO DO ZASTOSOWAŃ W PRÓŻNI

S418-V jest przeznaczony do monitorowania wydajności pomp próżniowych. Ten licznik przepływomierz mierzy rzeczywisty przepływ i ciśnienie bezwzględne po stronie niskiego ciśnienia pomp próżniowych.

Karta katalogowa
Podstawowe cechy
 • Wygodna instalacja, duża elastyczność i może być instalowana w dowolnym miejscu
 • Inline termiczny czujnik przepływu masowego praktycznie niezależny od ciśnieniai zmiany temperatury.
 • Bardzo krótki czas reakcji
 • Szczególnie nadaje się do pomiaru w miejscu użytkowania na niskim poziomiepo stronie ciśnieniowej pomp próżniowych.
 • Dostępne w wersjach DN8, DN15, DN20 i DN25 (gwint wewnętrzny G)
 • Mierzy rzeczywisty przepływ i ciśnienie bezwzględne
 • Zintegrowany wyświetlacz pokazujący rzeczywisty przepływ objętościowy i absolutnyciśnienie.
 • Opcje sygnałów wyjściowych: 4... 20 mA, Modbus, M-Bus
 • Interfejs Bluetooth do ustawień czujników zdalnych
 • Konfigurowalny za pomocą urządzeń z systemem Android
 • Wbudowany rejestrator danych umożliwiający nagrywanie 5 milionówpróbki pomiarowe.
S418

S450 CZUJNIK PRZEPŁYWU I ZUŻYCIA SPRĘŻONEGO POWIETRZA I GAZÓW (ATEX/EX)

Czujnik przepływu SUTO S450 oparty jest na zasadzie termicznego przepływu masowego. Mierzy objętościowy przepływ standardowy w szerokim zakresie pomiarowym. Rezultatem jest niezależne od ciśnienia i temperatury. Dzięki temu idealnie zaprojektowany do pomiaru przepływu i zużycia sprężonego powietrza.

S450 został zaprojektowany specjalnie do pracy w trudnych warunkach. Obudowa z IP67 umożliwia pracę w każdych warunkach pogodowych, wszystkie części, które wchodzą w kontakt z medium pomiarowym, wykonane są ze stali nierdzewnej 316L.|Pozwala to na zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym i spożywczym, ale także na pomiar korozyjnego i zanieczyszczonego gazu. Instalacje w środowisku wybuchowym można wykonać za pomocą opcjonalnego zatwierdzenia ATEX. Można mierzyć różne gazy, takie jak powietrze, tlen, argon, karbondioksyd, gaz ziemny, wodór, metan itp Zasadniczo każda mieszanina gazów może być mierzona tak długo, jak stosunek mieszania i jego składniki są znane i stałe.

Karta katalogowa
Podstawowe cechy
 • Przepływomierz sprężonego powietrza w wersji ciężkiej
 • Bezpośredni pomiar przepływu masowego i przepływu standardowego bez konieczności kompensacji ciśnienia
 • Obsługiwana jest szeroka gama rozmiarów rur (typ wstawienia dla dużych średnic rur, typy inline dla małych)
 • Brak ruchomych części, bez zatykania
 • Wszystkie części, które wchodzą w kontakt z medium pomiarowym, wykonane są ze stali nierdzewnej 316L
 • Solidna metalowa obudowa nadaje się do zastosowań zewnętrznych w trudnych warunkach
 • Bezprzewodowy interfejs komunikacyjny do ustawień czujników na miejscu
 • Wyświetlacz pokazuje natężenie przepływu, zużycie, średnią temperaturę i wyniki diagnostyczne
 • 2 wyjścia analogowe (4... 20 mA) i 1 wyjście impulsowe
 • Dostępne opcje? Interfejs magistrali Fieldbus: HART, Modbus, M-BUS- Homologacja niebezpieczna ATEX: II 2 G Ex d IIC T4, homologacja IECEx, homologacja GB Ex
  - Pomiar 2-kierunkowy
  - Kondycjonowanie przepływu
S450

S452 CZUJNIK PRZEPŁYWU I ZUŻYCIA SPRĘŻONEGO POWIETRZA I GAZÓW (ATEX/EX)

Czujnik przepływu SUTO S452 oparty jest na zasadzie termicznego przepływu masowego. Mierzy objętościowy standardowy przepływ w szerokim zakresie pomiarowym. Rezultatem jest niezależne od ciśnienia i temperatury.

S452 został zaprojektowany specjalnie dla trudnych środowisk. Obudowa NEMA 4X z IP67 umożliwia zastosowanie w każdych warunkach pogodowych, wszystkie części, które wchodzą w kontakt z medium pomiarowym, wykonane są ze stali nierdzewnej 316L. Pozwala to na zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym i spożywczym, ale także na pomiar korozyjnego i zanieczyszczonego gazu. Instalacje w środowisku wybuchowym można wykonać za pomocą opcjonalnego zatwierdzenia ATEX. Można mierzyć różne gazy, takie jak powietrze, tlen, argon, karbondioksyd, gaz ziemny, wodór, metan itp Zasadniczo każda mieszanina gazów może być mierzona tak długo, jak stosunek mieszania i jego składniki są znane i stałe.

został zaprojektowany tak, aby odpowiadał Twoim potrzebom w pomiarach przepływu sprężonego powietrza.

Karta katalogowa
Podstawowe cechy
 • Wytrzymała wersja naszego przepływomierza sprężonego powietrza jako typ inline
 • Bezpośredni pomiar przepływu masowego i przepływu standardowego bez konieczności kompensacji ciśnienia
 • Szeroka gama rozmiarów rur jest obsługiwana z typem wkładania dla dużych średnic rur oraz w typach linii dla małych średnic rur
 • Brak ruchomych części, bez zatykania
 • Wszystkie części, które wchodzą w kontakt z medium pomiarowym, wykonane są ze stali nierdzewnej 316L
 • Solidna metalowa obudowa nadaje się do zastosowań zewnętrznych w trudnych warunkach
 • Bezprzewodowy interfejs komunikacyjny do ustawień czujników na miejscu
 • Wyświetlacz przedstawiający natężenie przepływu, zużycie, średnią temperaturę i wyniki diagnostyczne
 • 2 wyjścia analogowe (4... 20 mA) i 1 wyjście impulsowe
 • Dostępne opcje? Interfejs magistrali Fieldbus: HART, MODBUS- Aprobata niebezpieczna ATEX: II 2 G Ex d IIC T4, homologacja IECEx, homologacja GB Ex
  - Pomiar 2-kierunkowy
  - Kondycjonowanie przepływu
S452

S430 CZUJNIK PRZEPŁYWU I ZUŻYCIA DO MOKREGO SPRĘŻONEGO POWIETRZA (PRZEPŁYWOMIERZ RURY PITOTA)

S430 jest oparty na zasadzie rury pitota do pomiaru przepływu w systemie sprężonego powietrza. Prawidłowo zainstalowany (szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi) czujnik może mierzyć w mokrych i brudnych gazach jako występujące, na przykład przy rozładowaniu sprężarki.

Czujnik charakteryzuje się długotrwałą stabilnością, szerokim współczynnikiem ścielenia i dobrą stabilnością temperatury. Może być stosowany w sprężonym powietrzu i gazach niekorozyjnych. Za pomocą zaworu kulowego 3/4? G czujnik można włożyć do rury pod ciśnieniem.| Różne sygnały wyjściowe umożliwiają podłączenie czujnika do wyświetlaczy SUTO i/lub wyświetlaczy i sterowników PLC innych firm.

Karta katalogowa
Podstawowe cechy
 • Pomiar przepływu i zużycia w mokrym powietrzu lub w zastosowaniach o dużym natężeniu przepływu i prędkości
 • Możliwy pomiar na wylocie sprężarki
 • Wykonane do pomiaru przepływu sprężonego powietrza na wylocie sprężarki
 • Średnice rur 1,25 ?... 10?. Inne średnice na życzenie
 • Typ wkładania, łatwy montaż pod ciśnieniem przez zawór kulowy
 • Zastosowania w wysokich temperaturach do 230 °C
 • Brak mechanicznych części zużyciowych
 • Wszystkie części, które mają kontakt z czynnikiem przepływowym, są wykonane ze stali nierdzewnej
 • Pomiar wyblaknięcia sprężarki
S430

S435 Przepływomierz dla pary nasyconej

Przepływomierze wirowe są idealnym wyborem do pomiarów pary ze względu na solidną konstrukcję, brak ruchomych części oraz odporność na wysokie temperatury i ciśnienie. S435 mierzy przepływ masowy i zużycie pary nasyconej z automatyczną kompensacją gęstości. Gwarantuje to zawsze dokładne wyniki. Ustawienia parametrów można wykonać za pomocą interfejsu użytkownika (klawiszy i wyświetlacza) bezpośrednio na przepływomierzu. Interfejs Modbus/RTU lub wyjście analogowe umożliwia podłączenie S435 do systemu SCADA.

Karta katalogowa
Podstawowe cechy
 • Mierzy nasyconą parę
 • Zintegrowany czujnik temperatury
 • Pokazuje natychmiastowy przepływ i zużycie
 • Dostarcza wyświetlacz i klawisze ustawień
 • Mała utrata ciśnienia
 • Wytrzymała konstrukcja przemysłowa z wysokim poziomem ochrony
 • Wyjścia analogowe i Modbus
 • Rodzaj wafla ? łatwy montaż
 • Brak ruchomych części
S435

Strony internetowe PomiarPowietrza.pl mogą wysyłać i wykorzystywać tzw. pliki cookies (ciasteczka). Niniejsza Polityka w sprawie plików cookies dotyczy serwisu www.pomiarpowietrza.pl

Czym są pliki cookies (ciasteczka) i w jakim celu je używamy?

Pliki cookies, czyli "ciasteczka", są to pliki tekstowe, zapisywane za pośrednictwem przeglądarki internetowej na Państwa urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie, etc.). Podczas odwiedzania serwisu pomiarpowietrza.pl przeglądarka wysyła ten plik i w ten sposób może być każdorazowo rozpoznana. Pliki cookies są niezbędne do umożliwienia użytkownikowi poruszania się po serwisie i korzystania z jego zasobów. Ponadto pliki cookies, poprzez gromadzenie informacji dotyczących sposobu wykorzystywania serwisu przez użytkowników, zapewniają prawidłowe funkcjonowanie serwisu oraz zwiększają jego wydajność, pozwalając Państwu szybciej znaleźć potrzebne informacje.

Jakie rodzaje plików cookie używamy?
Cookies sesyjne

Cookies sesyjne to tymczasowy plik, który jest przechowywany od momentu wejścia do serwisu, tylko do momentu zamknięcia sesji przeglądarki lub do momentu zamknięcia samej przeglądarki.

Cookies zewnętrzne

Są to pliki pochodzące z zewnętrznych serwisów internetowych, z którymi nasz serwis internetowy współpracuje. Na naszej witrynie wykorzystywane są pliki Google Analytics, służące do zbierania danych statystycznych na temat serwisu oraz Google Adwords powalające nam realizować kampanie marketingowe. Ciasteczka te zapisują się od początku wizyty na naszej platformie. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o zapoznanie się z informacjami na temat Google Analytics Cookie.

W ramach prowadzonych działań marketingowych wykorzystujemy narzędzia Google AdWords w powiązaniu z narzędziami do remarketingu.

×

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij